Saluki-InfoWorld

Ergebnisse

CACIL Bermatingen 22.06.2014

 

Gemischt 450m G  
Platz Zwingername Name VL ZW FL Sonstiges
1 Shahrayar Gashir Khan 31,73 31,77 31,62 CACIL Bermatinger Bär
2 Iranschahr Ila 32,62 32,40 32,01 RCACIL
3 Iranschahr Iraaf 32,75 33,67 32,13  
4 Shahrayar Elijassan El Shahin-Rih 33,37 33,50 33,34  
Sharaf-al-Bait Hijab 32,35 31,49 n.d.  
Iranschahr Ischkira  33,65 57,33  zurückgez.  
Shahrayar Chadifa 34,98 35,14  
Bariq al Amar Baasilah 36,19 36,12  
Al Sarab Iranbanu 37,64 n.d.  
Shahrayar Ghadesha 33,42 dis.  
 
             
Solo 450m G  
Platz Zwingername Name 1.Lauf 2.Lauf Gesamt Sonstiges
1 Shahrayar Fai Ash - Shi Ra 31,77 31,35 63,12  
2 Maysoona`s Ashiqi Asiyah 31,8 31,85 63,65  
3 Har Kala Rachi Haniya 31,97 32,00 63,97  
4 Sharaf-al-Bait
Halima 32,04 31,94 63,98  
5 Shahrayar Eyanah 'Aanisah 32,45 31,79 64,24  
6 Sa'd al-Nashirah Baheeyah 32,28 32,00 64,28  
7 Uzza bint Samura 32,28 32,35 64,63  
8 Min Ma Sha Bahar 35,69 35,65 71,34  
Aktuelle Seite: Start Archiv Ergebnisse Saison 2014 Rennen CACIL Bermatingen 22.06.2014