Saluki-InfoWorld

Archiv Ergebnisse Österreich

CACIL Spitzerberg (A) 20.10.2019

 

Rüden
Platz Name Punkte Sonstiges
1 Arman Farafahar
361 CCLA
2 Kara Nedim el Riad 359 CACIL
3 Anis Avatar Pinc 358
4 Aladino Midbar Daba Safi 353
5 Al´Salim Kambizes 335
6 Caleb Avatar Pinc 325
Hündinnen
1 NN 387 TB
2 NN 382 CCLA
3 Ar´maghaan Aliya Kiana 380
4 NN 378
5 Davu Jumanji Inaya 369
6 Basima Safaniyah 365
7 Davu Jumanji Gharzia 365
       
Senioren gemischt
1 Bita-Silayja Sa´d al-Nashirah 364 CCLA 
2 Bahir Al-Najir 353  
3 Schoko 348  
       

Richter: Tamas Pagany (H),Dagmar Kohll (DE)

Aktuelle Seite: Start Archiv - Ergebnisse Coursing 2019 - Österreich CACIL Spitzerberg (A) 20.10.2019