Saluki-InfoWorld

Deutschland

CACIB Karlsruhe 13.11.2021 - Hr. Jipping/NL

 

 

Richter Hr.G.Jipping,NL  
Klasse Nationalität Wertung
     
Rüden    
 
Veteranenklasse    
Shahrayar Gayan Khan D V1 VetVDH VetCAC
Jugendklasse    
Shazam Sawahin D V1 JVDH JCAC
Zwischenklasse    
Paschdou´s Dastgir D SG 1
Offene Klasse    
Qaspar Sawahin D V1 VDH CAC CACIB BR BOB
Yalameh Sunshine D V2 R-VDH R-CAC R-CACIB
Haefen Jabar for Heurteloup D SG 3
Sommarvindens Stardust D SG 4
Dinhali Lal Jawahar D SG
 
Hündinnen    
   
Veteranenklasse    
Pari-was Vani-Vasee D V1 VetVDH VetCAC VetBOB
Jugendklasse    
Qirmizi Shirwani D V1 JVDH JCAC BH JBOB BOS
Halima amun-ra D SG2
Zwischenklasse    
Khayif Rih Kasanti Kireeh D SG 1
Championklasse    
Khayif Oh Jalla Habibi al MaLa´s Amal D V1 VDH CACIB
Gebrauchshundeklasse    
Min Ma-Sha Ghaniyah D V1 VDH R-CAC
Offene Klasse    
Kaleah-Mahla von Astrachan D V1 VDH CAC R-CACIB
Ashley LuMiJa D V2 R-VDH
Min Ma-Sha Jahanara D V3
Re-Harachte Elahe-Elin D V4
MaLa´s Amal C´Dayima Wayaya Aziza D V
Re-Harachte D´Sharifa Akhbar D SG
Aktuelle Seite: Start Ergebnisse 2022 CACIB Karlsruhe 13.11.2021 - Hr. Jipping/NL